026,34303648 جهان آب

فلوکن ۲۶۰

انتی اسکالانت

فلوکن ۲۶۰

 فروش فلوکن ۲۶۰ , شرکت جهان آب وارد کننده انواع

آنتی اسکالانت و واردکننده مستقیم و بدون واسطه آنتی

اسکالانت های فلوکن  و انتی اسکالانت فلوکن

فلوکن ماده ای برای جلوگیری از تشکیل رسوبات کلسیم

منیزیم و موا معلق

در آب بر سطح ممبران ها و تشکیل کریستال در سیستم

تصفیه آب به روش اسمز معکوس می باشد

فلوکن از موثرترین و مفید ترین انواع آنتی اسکالانت

مناسب جهت طیف وسیعی از انواع رسوبات می باشد و

باعث افزایش طول عمر ممبران ها و کارکرد مفید

ممبران و کیفیت بهتر

اب خروجی می باشد و نسبت به هزینه کاملا مصرف آن

مقرون به صرفه است

میزان تزریق دوز فلوکن  بین۵/.الی ۵ ppm متغیر می

باشد  . 

آنتی اسکالانت فلوکن 

کلمات مرتبط با آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰: 
فروش فلوکون ۲۰ اورجینال , مقدار درصد تزریق فلوکن  , کیفیت فلوکن ,
عوارض آنتی اسکالانت فلوکن  , بهترین روش تزریق آنتی اسکالانت فلوکن 

فروش آنتی اسکالانت avists ,  قیمت آنهتی اسکالانت فلوکن ۲۶, خرید فلوکن۲۰