026,34303648 جهان آب

فلوکن ۲۶۰

فروش آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

فروش آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

 فروش انتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

شرکت جهان آب وارد کننده انواع

آنتی اسکالانت و واردکننده مستقیم وفروش عمده بدون واسطه انواع آنتی اسکالانت های فلوکن ۲۶۰ و انتی اسکالانت فلوکن 

فلوکن ۲۶۰ چیست :

فلوکن ماده ای برای جلوگیری از تشکیل رسوبات کلسیم

منیزیم و موا معلق

در آب بر سطح ممبران ها و تشکیل کریستال در سیستم

تصفیه آب به روش اسمز معکوس می باشد

فلوکن از موثرترین و مفید ترین انواع آنتی اسکالانت

مناسب جهت طیف وسیعی از انواع رسوبات می باشد و

باعث افزایش طول عمر ممبران ها و کارکرد مفید

ممبران و کیفیت بهتر

اب خروجی می باشد و نسبت به هزینه کاملا مصرف آن

مقرون به صرفه است

میزان تزریق دوز فلوکن  بین۵/.الی ۵ ppm متغیر می

باشد  .

مقدار تزریق انواع انتی اسکالانت ها جهت سیستم

هاس اسمز معکوس با کاربرد کشاورزی و دارویی و آب شرب و انواع آبهای

مصرفی جهت صنایع  

آنتی اسکالانت فلوکن 

فروش آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

کلمات مرتبط با انتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰: 

فروش فلوکون ۲۰ اورجینال , مقدار درصد تزریق فلوکن  , کیفیت فلوکن ,

عوارض آنتی اسکالانت فلوکن  , بهترین روش تزریق آنتی اسکالانت فلوکن 

فروش آنتی اسکالانت avists ,  قیمت انتی اسکالانت فلوکن ۲۶, خرید فلوکن۲۰