026,34303648 جهان آب

اسید و قلیا شست و شوی ممبران

فروش ویژه اسید و قلیا شست و شوی ممبران های سیستم های تصفیه آب صنعتی (آب شیرین کن )

تلفن های تماس :

۰۲۶-۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲-۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵-۲۵۹۹۹۵۹